BBOSiR serwis informacyjny
RODO
DOSTĘPNOŚĆ
STATUT BBOSiR
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
REGULAMINY
MAJĄTEK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NABÓR PRACOWNIKÓW
DANE ADRESOWE
GODZINY PRACY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021r.

  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

   


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021r.
    udostępnił Bożena Grzywa dnia 2021-01-14
    opracował Bożena Grzywa dnia 2021-01-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/2020 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-6/2020)

  Uwaga:

  Informacja z otwarcia ofert.

  Ogłoszenie o wynikach postępowania.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-2020
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-6-2020
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-6-2020
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-2020
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8. Ogłoszenie o wynikach postepowania
  9. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2021-01-05
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2020-12-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/2020 - obsługa ratownicza KP Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”
   

   (Znak sprawy: ZP 340-5/2020)

  UWAGA !!!
  Odpowiedz na pytanie Wykonawcy

  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu (w tym zmiana terminu składania ofert)
  Zmiana załącznika nr 7 - istotne postanowienia umowy na załącznik nr 7A - istotne postanowienia umowy

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-5-2020
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-2020
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-5-2020
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-5-202
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-2020
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-5-2020
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-5-2020
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-2020
  10. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  11. Odpowiedz na pytanie 1
  12. Zmiana tresci SIWZ oraz tresci ogłoszenia o zamowieniu - zn. sp. ZP 340-5-2020
  13. Zał. nr 7A - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-2020
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-12-17
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-11-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Remont z wymianą uszkodzonych kamer monitoringu CCTV na Stadionie Miejskim

  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.

  "Remont z wymianą uszkodzonych kamer monitoringu CCTV Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej"

   

  Informacja dotycząca rezygnacji z realizacji zamówienia.


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Zał.nr1-wzór Oferty
  3. Zał.nr2-Raport Konserwacja Stadion Miejski
  4. Zał.nr3-wzór Kalkulacja-Zakres rzeczowy
  5. Zał.nr4-wzór umowa
  6. Zał.-Klauzula RODO do umowy
  7. Zał.-Wymagania ŚUW w Katowicach do umowy
  8. Wykonawcy info.20.11.20
  9. Wykonawcy info.27.11.20
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2020-11-27
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2020-11-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/2020 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

          „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
      w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów
   administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”
   

                            (znak sprawy: ZP 340-4/2020)

   

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześci 1 - Kryta Pływalnia TROCLIK

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześci 2 - Stadion Miejski oraz Kompleks Sportowy ORLIK


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-4-2020
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-2020
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-4-2020
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-4-202
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-2020
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-4-2020
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-4-202
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-4-2020
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1, części 2 - zn. sp. ZP 340-4-2020
  11. Zał. nr 9 - wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1, części 2 - zn. sp. ZP 340-4-2020
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześci 1 - Kryta Pływalnia TROCLIK
  14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześci 2 - Stadion Miejski oraz Kompleks Sportow
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-12-04
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-10-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe

  Postępowanie dotyczące wykonania zamówienia pn."Modernizacja stanowiska dowodzenia w  zakresie robót słaboprądowych na Stadionie Miejskim"


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe roboty słaboprąd
  2. Zał.1-Dokumentacja
  3. Zał.2-Kalkulacja-Zakres rzeczowy
  4. Zał.3-Umowa wzór.
  5. Informacja o udzieleniu zamówienia sł-p.
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2020-10-01
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2020-10-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe

  Postępowanie dotyczące wykonania zamówienia pn.

  „Modernizacja stanowiska dowodzenia w zakresie robót ogólno-budowlanych              i elektrycznych na Stadionie Miejskim”


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe bud. i elekt
  2. Zał.1-Dokumentacja
  3. Zał.2-Kalkulacja-Zakres rzeczowy wzór
  4. Zał.3-Umowa wzór
  5. Regulamin Organizacyjny
  6. STATUT BBOSIR
  7. 44 Informacja o udzieleniu zamówienia bud.
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2020-10-01
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2020-10-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/2020 - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowo-naukowych

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

      „Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowo-naukowych

  w ramach budżetu obywatelskiego „Rodzinnego Parku Odkrywców”

          na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” w Bielsku–Białej”

                            (znak sprawy: ZP 340-3/2020)

  UWAGA !!!
  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

  Odpowiedz na pytanie Wykonawcy

  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania ofert)

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowo-naukowych - zn. sp. ZP 340-3-2020
  3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-2020
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-3
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340
  6. Załącznik nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-2020
  7. Załącznik nr 5 - wykaz wykonywanych dostaw- zn. sp. 340-3-2020
  8. Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-2020
  9. Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-3
  10. Załącznik nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy - zn. sp. ZP 340-3-2020
  11. Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - zn. sp. ZP 340-3-2020
  12. Załącznik nr 10a - karty katalogowe od K_01 do K_03 - zn. sp. ZP 340-3-2020
  13. Załącznik nr 10b - karty katalogowe od K_04 do K_07 - zn. sp. ZP 340-3-2020
  14. Załącznik nr 10c - karty katalogowe od K_08 do K_11 - zn. sp. ZP 340-3-2020
  15. Załącznik nr 10d - karty katalogowe od K_12 do K_15 - zn. sp. ZP 340-3-2020
  16. Załącznik nr 10e - karty katalogowe od K_16 do K_19 - zn. sp. ZP 340-3-2020
  17. Załącznik nr 10f - karty katalogowe od K_20 do K_23 - zn. sp. ZP 340-3-2020
  18. Załącznik nr 10g - karty katalogowe od K_25 do K_27 - zn. sp. ZP 340-3-2020
  19. Załącznik nr 10h - karty katalogowe - tablice - zn. sp. ZP 340-3-2020
  20. Załącznik nr 11 - karty techniczne - zn. sp. ZP 340-3-2020
  21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  22. Odpowiedz na pytanie Wykonawcy
  23. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-3-20
  24. Informacja z otwarcia ofert
  25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-10-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-09-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Modernizacja systemu CCTV Stadionu Miejskiego

  Modernizacja systemu CCTV Stadionu Miejskiego               

  Znak sprawy BBOSiR.271.21.2020-MS.ZR.1113


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-Wzór Oferty cenowej
  3. Zał.2-OPZ
  4. Zał.3-Istotne postanowienia umowy
  5. Zał.4-Wyciąg z Wystąpienia pokontrolnego ŚUW
  6. Zał.5-Wymagania ŚUW w Katowicach
  7. Informacja o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2020-06-26
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2020-06-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/2020 - Obsługa ratownicza Pływalni START

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Start”
  przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-2/2020)

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza Pływalni Start - zn. sp. ZP 340-2-2020
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-2020
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-2-2020
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-2-202
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-2020
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-2020
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-2-2020
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-2020
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-06-03
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-1/2020 - Budowa zadaszenia kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Boisku Piłkarskim „Zapora”

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Budowa zadaszenia kontenerowego  zaplecza szatniowo-sanitarnego
                               przy Boisku Piłkarskim „Zapora””.

  (znak sprawy: ZP 340-1/2020)

  UWAGA !!!
  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Budowa zadaszenia kontenerowego zaplecza - zn. sp. ZP 340-1-2020
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-2020
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-1-2020
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-1-202
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-1-2020
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-1-2020
  8. Zał. nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-1-2020
  9. Zał. nr 8 - Projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-1-2020
  10. Zał. nr 9 - Przedmiar robót - zn. sp. ZP 340-1-2020
  11. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-1-2020
  12. Odpowiedz na pytanie
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-06-05
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-05-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy: SP 1/2020/TE - sprzedaż 4 szt. masztów oświetleniowych

  OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY 4 szt. MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH, PIĘCIOSEGMENTOWYCH


      (znak sprawy: SP 1/2020/TE)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dot. Sprzedaży Masztów
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - wersja do edycji
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-04-23
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-04-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Najem powierzchni użytkowej na Stadionie Miejskim

  Najem powierzchni użytkowej na Stadionie Miejskim


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.nr1-Wzór oferty
  3. Zał.nr2-Wykaz pomieszczeń
  4. Zał.nr3.1-Rys Pakietu I
  5. Zał.nr3.2-Rys Pakietu II
  6. Zał.nr3.3-Rys Pakietu III
  7. Zał.nr4-Rys umiejscowienia Pakietów
  8. Zał.nr5-Istotne postanowienia umowne
  9. Zał.nr6-Poglądowe zdjęcia
  10. Zał.nr7-Regulamin Stadionu
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2020-02-21
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2020-02-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-01-31
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2020-01-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/19 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-9/19)

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-19
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-9-19
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-19
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-19
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Odpowiedz na nadesłane pytanie
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Ogłoszenie o wynikach z postępowania
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-12-06
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-12-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - Regeneracja zasilaczy Ups Hyperion

  Zapytanie cenowe na :

  ” Regenerację zasilaczy Ups Hyperion 200kVA -  2 szt.”


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Zał. nr 1 - Oferta cenowa
  3. Zał. nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  4. Informacja o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-11-08
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-11-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/19 - przewóz uczniów i ich opiekunów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  "Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół na terenie miasta
                              Bielska-Białej".

   (Znak sprawy: ZP 340-8/19)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania

  Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - przewóz - zn. sp. ZP 340-8-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-8-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP_340-8-19
  10. Zał. nr 8 - Tygodniowy harmonogramy przewozów z ilością uczniów - zn. sp. ZP 340-8-19
  11. Zał. nr 9 - Wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - zn. sp. ZP 340-8-19
  12. Zał. nr 9 - Wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - zn. sp. ZP 340-8-19
  13. Odpowiedzi na pytania
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  16. Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-12-24
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/19 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
     w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                    obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.”

   (Znak sprawy: ZP 340-7/19)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-7-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-7-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-7-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-7-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-7-19
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-19
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-19
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześći 2
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześći 1
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/19 - obsługa ratownicza KP Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”
   

   (Znak sprawy: ZP 340-6/19)

   

  UWAGA

  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-6-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-6-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-6-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-6-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-6-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-19
  10. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  11. Zmiana treści SIWZ - zn. sp. ZP 340-6-19
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-10-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - Wykonanie modernizacji systemu wentylacji

  Zapytanie cenowe na :

               Wykonanie modernizacji systemu wentylacji
  wybranych pomieszczeń energetycznych ze strony południowej
                               Stadionu Miejskiego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-Wzór Oferty cenowej
  3. Zał. 2 - OPZ
  4. Zał.3-Istotne post.umowy
  5. Zał.4-Opinia techniczna AGH
  6. Zał.5-Rys.1
  7. Informacja o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2019-09-27
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2019-09-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/19 - Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „Zapora”

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „Zapora”,
  budowa kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego”.

  (znak sprawy: ZP 340-4/19)

  UWAGA
  Informacja o unieważnieniu postępowania
  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu
  Dodanie załącznika o nazwie „Zał. nr 9c - projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego „Zapora” - zn. sp. ZP 340-4
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-4-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-4-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-4-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-4-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-4-19
  10. Zał. nr 8 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-4-19
  11. Zał. nr 9a - projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19
  12. Zał. nr 9b- projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19
  13. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-4-19
  14. Zał. nr 9c - projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-4-19
  15. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-09-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-09-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - Wykonanie ograniczonej modernizacji systemu CCTV Stadionu Miejskiego

  Zapytanie cenowe na :

  Wykonanie ograniczonej modernizacji systemu CCTV Stadionu Miejskiego


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-Wzór Oferty cenowej
  3. Zał.2-OPZ
  4. Zał.3-Istotne post.umowy
  5. Zał.4-Wystąpienie pokontrolne ŚUW
  6. Informacja o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2019-08-29
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2019-08-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/19 - Modernizacja Stadionu Piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52B w B-B

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Modernizacja Stadionu Piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52B w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-3/19)

   

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie
  Odpowiedzi na pytania 2
  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - wymiana nawierzchni - zn. sp. ZP 340-3-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-3-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-3-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-3-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-3-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-19
  10. Zał. nr 8 - Przedmiar robót- zn. sp. ZP 340-3-19
  11. Zał. nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-3-19
  12. Zał. nr 10 - Projekt budowlany - zn. sp. ZP 340-3-19
  13. Zał. nr 11 - zobowiązania innych podmiotów - zn. sp. ZP 340-3-19
  14. Odpowiedz na pytanie
  15. Odpowiedzi na pytania 2
  16. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-3-19
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-06-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-06-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/19 - obsługa ratownicza pływalni Panorama i Start

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5
        w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
                                            w Bielsku-Białej”.
   

   

  (znak sprawy: ZP 340-2/19)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2019 - zn. sp. ZP 340-2-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-2-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-2-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-2-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-19
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-04-01
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-04-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-1/19 - usługi sprzątania pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

           „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
                                  i stanie higieniczno- sanitarnym
               Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-1/19)

  UWAGA
  Zmiana treści SIWZ


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie pływalni Start i Panorama - zn. sp. ZP 340-1-19
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-19
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-1-19
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-1-19
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-1-19
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-1-19
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-1-19
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-1-19
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - zn. sp. ZP 340-1-19
  11. Zał. nr 9 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-1-19
  12. Zmiana treści SIWZ - zn. sp. ZP 340-1-19
  13. Zał. nr 5A - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-1-19
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-03-08
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-03-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-01-29
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2019-01-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-12/18 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-12/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2019r. - zn. sp. ZP 340-12-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-18
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-18
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-12-18
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-18
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-12-05
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-12-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-11/18 - przewóz uczniów i ich opiekunów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół
         na terenie miasta Bielska-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-11/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - przewóz - zn. sp. ZP 340-11-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-11-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-11-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-11-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-18
  10. Zał. nr 8 - Tygodniowy harmonogramy przewozów z ilością uczniów - zn. sp. ZP 340-11-18
  11. Zał. nr 9 - Wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - zn. sp. ZP 340-11-18
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-26
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/18 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
     

  (znak sprawy: ZP 340-10/18)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-10-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-10-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-10-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-10-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-10-18
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-10-18
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-10-18
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI 1
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cześći 2
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/18 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
     

  (znak sprawy: ZP 340-9/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-9-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-9-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-9-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-9-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-9-18
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-9-18
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-9-18
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-12
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-8/18 - obsługa ratownicza KP Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-8/18)

   

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie
  Zmiana treści SIWZ oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-8-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-8-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-18
  10. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  11. Odpowiedz na pytanie
  12. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-8-18
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-19
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/18 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
     

  (znak sprawy: ZP 340-7/18)

   

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania
  Odpowiedz na pytanie 2


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-7-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-7-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-7-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-7-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-7-18
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-18
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-7-18
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Odpowiedz na pytanie 2
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zn. sp. ZP 340-7-18
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-10-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe - wykonanie programu naprawczego systemu CCTV

  Zapytanie cenowe na :

  Wykonanie Programu naprawczego systemu CCTV stadionu miejskiego

   

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-Wzór Oferty cenowej
  3. Zał.2-Opis przedmiotu zamówienia
  4. Zał.3-Istotne post.umowy
  5. Zał.4-Opinia UW Katowice
  6. Zał.6-Raport z pomiarów CCTV
  7. Zał.5-Raport po wykonaniu testów sprawdzających CCTV
  8. Odpowiedz na pytanie
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wynajmie budynku

  OGŁOSZENIE o wynajmie budynku na prowadzenie działalności gospodarczej
  przy ul. Leśników 14 w Bielsku-Białej.  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE o wynajmie budynku na prowadzenie działalności
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-14
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-08-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/18 - modernizacja OSR Victoria

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

   

  Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 16
  w zakresie termomodernizacji budynku

   (znak sprawy: ZP 340-6/18)

  UWAGA
  Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja OSR Victoria - zn. sp. ZP 340-6-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-6-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-6-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-6-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-6-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-18
  10. Zał. nr 8 - przedmiar robót - zn. sp. 340-6-18
  11. Zał. nr 9 - STWiORB - zn. sp. ZP 340-6-18
  12. Zał. nr 10 - Projekt kolorystyki - zn. sp. 340-6-18
  13. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-6-18
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-16
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/18 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  Remont – wymiana  nawierzchni z trawy syntetycznej
  boiska piłkarskiego w Kompleksie Sportowym ORLIK

   (znak sprawy: ZP 340-5/18)

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie
  Zmiana SIWZ oraz załącznika nr 1 - formularz ofertowy
  Odpowiedzi na pytania (2)
  Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu (2)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wymiana nawierzchni - zn. sp. ZP 340-5-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-5-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-5-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-5-18
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-18
  9. Zał. nr 7 - przedmiar robót
  10. Zał. nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  11. Zał. nr 9 - rzut boiska
  12. Odpowiedz na pytanie
  13. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-5-18
  14. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-18
  15. Odpowiedzi na pytania 2
  16. Zmiana treści SIWZ oraz tresci ogłoszenia 2 - zn. sp. ZP 340-5-18
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-04
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-06-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/18 - modernizacja OSR Victoria

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

   

  Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 16
  w zakresie termomodernizacji budynku

   (znak sprawy: ZP 340-4/18)

  UWAGA
  Uniewaznienie postępowania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja OSR Victoria - zn. sp. ZP 340-4-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-4-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-4-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-4-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-4-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-4-18
  10. Zał. nr 8 - przedmiar robót - zn. sp. 340-4-18
  11. Zał. nr 9 - STWiORB
  12. Zał. nr 10 - Projekt kolorystyki - zn. sp. 340-4-18
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-07-05
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-06-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/18 - zakup i dostawa mat do Judo

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Zakup i dostawa mat do Judo do wyposażenia Hali Widowiskowo-Sportowej
  przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-3/18)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.
  2. Odpowiedzi na pytania.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - zakup mat do judo - zn. sp. ZP 340-3-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-3-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-3-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. Zp 340-3-18
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-18
  9. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-3-18
  10. Zał. nr 6A - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-18
  11. Odpowiedzi na pytania
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-04-26
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-04-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/18 - obsługa ratownicza pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5
  w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-2/18)

   

    


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2018 - zn. sp. ZP 340-2-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-2-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-2-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-2-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-2-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-18
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-1/18 - usługi sprzątania pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
         i stanie higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start”
               przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5 
                             w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-1/18)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie pływalni Start i Panorama - zn. sp. 340-1-18
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-18
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-1-18
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-1-18
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-1-18
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-1-18
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-1-18
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-1-18
  10. Zał. nr 8 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-1-18
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty II
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-03-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-01-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2018-01-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-13/17 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-13/17)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2017r. - zn. sp. ZP 340-13-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-13-17
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-13-17
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-13-17
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-13-17
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-12/17 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-12/17)

  UWAGA !
  Informacja o nieudzieleniu zamówienia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2017r. - zn. sp. ZP 340-12-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-17
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-17
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-12-17
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-17
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Informacja o nieudzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-12-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-11/17 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-11/17)

  UWAGA
  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-11-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-11-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-11-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-11-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-17
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-17
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-11-17
  12. Odpowiedz na pytanie
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/17 - obsługa ratownicza Krytej Pływalni Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

          „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”
   

    

  (znak sprawy: ZP 340-10/17)


  Lista załączników
  1. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-10-17
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-17
  3. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-10-17
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-10-17
  5. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-17
  6. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-17
  7. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-10-17
  8. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-17
  9. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  10. Ogłoszenie o zamówieniu
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-16
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/17 - sprzątanie obiektów BBOSiR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
       w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym
                       obiektów administrowanych
        przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-9/17)

  UWAGA
  Uniewaznienie postępowania
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSiR - zn. sp. ZP 340-9-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-9-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-9-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-9-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-17
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - zn. sp. ZP 340-9-17
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-9-17
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Informacja o unieważnieniu postepowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-22
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-11-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/17 - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Modernizacja - Przebudowa placu zabaw
  na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-8/17)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej - zn. sp. ZP 340-
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-17
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-17
  5. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-17
  6. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. ZP 340-8-17
  7. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-17
  8. Zał. nr 7 - przedmiar robót - zn. sp. 340-8-17
  9. Zał. nr 8 - STWiORB - zn. sp. 340-8-17
  10. Zał. nr 10 - mapy - zn. sp. 340-8-17
  11. Zał. nr 11 - Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych - zn. sp. 340-8-17
  12. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-17
  13. Zał. nr 9 - projekt - zn. sp. 340-8-17
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-10-09
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-10-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/17 - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Modernizacja - Przebudowa placu zabaw
  na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-7/17)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja - Przebudowa placu zabaw na TR „Błonia” w Bielsku-Białej - zn. sp. ZP 340-
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-7-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-7-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-17
  7. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP_340-7-17
  8. Zał. nr 7 - przedmiar robót - zn. sp. 340-7-17
  9. Zał. nr 8 - STWiORB - zn. sp. 340-7-17
  10. Zał. nr 9 - projekt - zn. sp. 340-7-17
  11. Zał. nr 10 - mapy - zn. sp. 340-7-17
  12. Zał. nr 11 - Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych - zn. sp. 340-7-17
  13. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-7-17
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/17 - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego
  w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-6/17)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.
  2. Zmiana treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu II (zmiana terminu składania ofert).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego - zn. sp. ZP 340-6-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-6-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-6-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-6-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-6-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-17
  10. Załącznik nr 8 - Projekt - część1
  11. Załącznik nr 8 - Projekt - część2
  12. Załącznik nr 8 - Projekt - część3
  13. Załącznik nr 8 - Projekt - część4
  14. Załącznik nr 8 - Projekt - część5
  15. Załącznik nr 9 - Przedmiar
  16. Załącznik nr 10 - STWiORB
  17. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-6-17
  18. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-6-17
  19. Załącznik nr 9A - Przedmiar
  20. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/17 - Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Modernizacja OSR Victoria w Bielsku-Białej przy ul. Bratków 16
  w zakresie termomodernizacji budynku
  .

  (Znak sprawy: ZP 340-5/17)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.
  2. Zmiana treści SIWZ - II.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Modernizacja OSR Victoria - zn. sp. ZP 340-5-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-5-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-5-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych robót - zn. sp. 340-5-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-5-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-5-17
  10. Zał. nr 8 - Przedmiar robót - zn. sp. ZP 340-5-17
  11. Zał. nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zn. sp. ZP 340-5-17
  12. Zał. nr 10 - Projekt kolorystyki - zn. sp. ZP 340-5-17
  13. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-5-17
  14. Zmiana treści SIWZ - II - zn. sp. ZP 340-5-17
  15. Zał. nr 10A - Projekt kolorystyki - zn. sp. ZP 340-5-17
  16. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-09-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/17 - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego
  w Bielsku-Białej
  ”.

  (znak sprawy: ZP 340-4/17)

  UWAGA!
  1. Zmiana treści SIWZ.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej do Stadionu Miejskiego - zn. sp. ZP 340-4-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-4-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-4-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-4-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-4-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-17
  10. Załącznik nr9 - Przedmiar
  11. Załącznik nr10 - STWiORB
  12. Załącznik nr8 - Projekt - część1
  13. Załącznik nr8 - Projekt - część2
  14. Zmiana treści SIWZ- zn. sp. ZP 340-4-17
  15. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-17
  16. Zał. nr 7A - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-4-17
  17. Załącznik nr8 - Projekt - część3
  18. Załącznik nr8 - Projekt - część4
  19. Załącznik nr8 - Projekt - część5
  20. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-08
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-08-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/17 - obsługa ratownicza pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
  przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-3/17)

  Postępowanie II


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2017 - zn. sp. ZP 340-3-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-3-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-3-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-3-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-3-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-3-17
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-27
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-2/17 - obsługa ratownicza pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
  przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-2/17)

  UWAGA
  Unieważnienie postępowania
  Odpowiedzi na pytania
  Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2017 - zn. sp. ZP 340-2-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-2-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-2-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-2-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-2-17
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-2-17
  10. Odpowiedzi na pytania
  11. Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ - zn. sp. ZP 340-2-17
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-26
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-1/17 - usługi sprzątania pływalni Start i Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
  i stanie higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start”
  przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. M. Konopnickiej 5 
  w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-1/17)

  UWAGA

  Odpowiedz na pytanie 2

  Odpowiedzi na pytania 

  Modyfikacja:
  - załącznik nr 1 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1A


  Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie pływalni Start i Panorama - zn. sp. 340-1-17
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-17
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-1-17
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-1-17
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-1-17
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. 340-1-17
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-1-17
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-1-17
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-1-17
  11. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia- zn. sp. ZP 340-1-17
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-1-17
  14. Odpowiedz na pytanie 2
  15. Informacja z otwarcia ofert
  16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-04-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 1/2017/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

  OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 1/2017/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 1-2017-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-02-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-02-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017r.

       Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017r.
  realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-01-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2017-01-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP-N-2/16/NZ - najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności na Krytej Pływalni TROCLIK

  OGŁOSZENIE

                Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                   zaprasza do składania pisemnych ofert
           w postępowaniu na najem powierzchni użytkowej
                          położonej na Pływalni „TROCLIK”
                    przy ul. Sosnkowskiego 14
  w Bielsku-Białej
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

  (Znak sprawy: ZP-N-2/16/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - najem powiedzchni użytkowej
  2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  3. Ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-12/16 - Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem

  Ogłoszenie o postępowaniu pn.

  „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu,
     obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu
                        w obiektach administrowanych
          przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”

  (znak sprawy: ZP 340-12/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na 2017r. - zn. sp. ZP 340-12-
  2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-12-16
  3. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-12-16
  4. Zał. nr 3 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-12-16
  5. Zał. nr 4 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-12-16
  6. Zał. nr 5 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  7. Ogłoszenie o wynikach postępowania
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-01
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-12-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-11/16 - usługi sprzątania na 2017 rok

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

       „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
     w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów
  administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-11/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - sprzątanie obiektów BBOSIR
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-11-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-11-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-11-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy dla części 1, 2 i 3 - zn. sp. ZP 340-11-16
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2, 3- zn. sp. ZP 340-11-16
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-11-16
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Informacja z otwarcia ofert
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-24
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/16 - przewóz osób

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

        „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół
          na terenie miasta Bielska-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-10/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Przewóz osób na 2017r.
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-10-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-10-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-10-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-16
  10. Zał. nr 8 - tygodniowe harmonogramy przewozów na wszystkie pywalnie - zn. sp. ZP 340-10-16
  11. Zał. nr 9 - wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - Zn. sp. ZP 340-10-16
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/16 - obsługa ratownicza KP Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

       

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
     przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-9/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - obsługa ratownicza KP Troclik - zn. sp. ZP 340-9-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-9-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-9-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób - zn. sp. ZP 340-9-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-16
  10. Zał. nr 8 - informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn.
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-10
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/16 - usługi sprzątania na 2017 rok

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

       „Usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania
     w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym obiektów
  administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

  (znak sprawy: ZP 340-8/16)

  UWAGA
  Odpowiedzi na pytania 2
  Odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - usługi sprzątania na 2017 - zn. sp. ZP 340-8-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zn. sp. ZP 340-8-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z zpostępowania - zn. sp. ZP 340-8-16
  6. Zał. nr 4 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-16
  7. Zał. nr 5 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-8-16
  9. Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-16
  10. Zał. nr 8 - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2- zn. sp. ZP 340-8-16
  11. Zał. nr 9- Wykaz pomieszczeń do sprzątania dla części 1 i 2 - zn. sp. ZP 340-8-16
  12. Odpowiedzi na pytania
  13. Odpowiedzi na pytania 2
  14. Inforrmacja z otwarcia ofert
  15. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-15
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-11-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/16 - usługi sprzątania stadionu miejskiego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

                 „Usługi sprzątania i bieżącego utrzymywania
        w należytej czystości  i stanie higieniczno - sanitarnym
  Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 21”.

  (znak sprawy: ZP 340-7/16)

  UWAGA !

  Odpowiedzi na pytania 2
  Odpowiedzi na pytania

  Modyfikacja:
  - załącznik nr 1 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1A
  - załącznik nr 9 zostaje zastapiony załącznikiem nr 9A


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Sprzątanie Stadionu Miejskiego - zn. sp. ZP 340-7-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-7-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-7-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-7-16
  9. Zał. nr 7 - Wykaz pomieszczeń do sprzątania w m-cu sierpniu i wrześniu 2016
  10. Zał. nr 8 - Wykaz pomieszczeń do sprzątania w m-cu pażdzierniku, listopadzie i grudniu 2016
  11. Zał. nr 9 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  12. Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja
  13. Zał. nr 1A - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  14. Zał. nr 9A - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-7-16
  15. Odpowiedzi na pytania 2
  16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-08-02
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-07-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 6/16/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

  OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 6/16/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń instalacji oświetlenia murawy - zn. sp. SP 6-16-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 6-16-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 6-16-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 6-16-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 6-16-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 6-16-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-05-09
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-N-1/2016/MH-najem powierzchni użytkowej na OSR Victoria

  Zapytanie ofertowe na:

                         Najem powierzchni użytkowej położonej
               w OSR „Victoria” przy ul. Bratków 16 w Bielsku-Białej

  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej

  (znak sprawy: ZP-N-1/2016/MH)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie na najem powierzchni użytkowej
  2. Zał. nr 1 - oferta
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-25
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/16 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
            przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-6/16)

   

  UWAGA !

  Modyfikacja 1 - odpowiedzi na pytania


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - zn. sp. ZP 340-6-16
  2. SIWZ - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - zn. sp. ZP 340-6-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-6-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-6-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-6-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-16
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-16
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-16
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-16
  11. Zał. nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  12. Zał. nr 10 - Przedmiar robót
  13. Zał. nr 11 - Projekt budowlany
  14. Zał. nr 12 - Uzgodnienia
  15. Zał. nr 13 - Mapy
  16. Modyfikacja 1 - Odpowiedzi na pytania
  17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-5/16 - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   „Wykonanie usługi wymiany darni wraz z warstwą nośną
         oraz ułożenie dodatkowego drenażu na płycie
               Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-5/16)

  Postępowanie II


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem - zn. sp. ZP 340-5-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-5-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-5-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-5-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-5-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-5-16
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn sp ZP-340-5-16
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zn.sp. ZP 340-4/16 - Obsługa ratownicza pływalni Panorama i Start

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   

             „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
            przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej

  (znak sprawy: ZP 340-4/16)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-4-16
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-4-16
  3. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-4-16
  4. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-4-16
  5. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-4-16
  6. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-16
  7. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-4-16
  8. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-4-16
  9. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP-340-4-16
  10. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-16
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Spotkanie w sprawie określenia prac instalacji wodociągowej i hydraulicznej

  OGŁOSZENIE

  Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza zainteresowanych Wykonawców
                             na spotkanie w sprawie określenia zakresu prac
        remontowych instalacji wodociągowej i hydraulicznej na Pływalni "Troclik"

   

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - remont instalacji wod - hydrant TROCLIK
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-04-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 5/2016/HV - sprzedaż telewizorów marki DAUWOO

                                 OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY TELEWIZORÓW MARKI DAEWOO

                 (znak sprawy: SP 5/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży telewizorów marki Daewoo - zn sp SP 5-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 5-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 5-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Lista telewizorów - zn sp SP 5-2016-HV
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DAEWOO
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 4/2016/HV - sprzedaż telewizora marki Grundig

                                OGŁOSZENIE

  dotyczące TELEWIZOR MARKI GRUNDIG – 14 DAVIO

               (znak sprawy: SP 4/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży telewizora marki Grundig-14 Davio - zn sp SP 4-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 4-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 4-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 4-2016-HV
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej - Grundig
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 3/2016/HV - sprzedaż telewizora marki WATSON

                                      OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY TELEWIZORA MARKI WATSON

                      (znak sprawy: SP 3/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży telewizora marki Watson - zn sp SP 3-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 3-2016-HV
  3. zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 3-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 3-2016-HV
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu - Watson
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 2/2016/HV - sprzedaż telewizora marki FUNAI 14

                                   OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY TELEWIZORA MARKI FUNAI 14

                  (znak sprawy: SP 2/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży Telewizor Funai 14 - zn sp SP 2-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 2-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 2-2016-HV
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Funai
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 1/2016/HV - sprzedaż odbiorników marki DIORA

                               OGŁOSZENIE

  dotyczące SPRZEDAŻY ODBIORNIKÓW MARKI DIORA

                 (znak sprawy: SP 1/2016/HV)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży odbiorników marki DIORA - zn sp SP 1-2016-HV
  2. Zał nr 1 - Formularz ofertowy - zn sp SP 1-2016-HV
  3. Zał nr 2 - Zdjęcie poglądowe przedmiotu sprzedaży- zn sp SP 1-2016-HV
  4. Zał nr 3 - Lista odbiorników - zn sp SP 1-2016-HV
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu - Diora
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/16 - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   „Wykonanie usługi wymiany darni wraz z warstwą nośną
         oraz ułożenie dodatkowego drenażu na płycie
               Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej”

  (znak sprawy: ZP 340-3/16)

  UWAGA!

  Zmiana treści Ogłoszenia oraz SIWZ wraz te zmianą terminu składania i otwarcia ofert

  Zmiana załącznika nr 4 na załącznik nr 4A

  Odpowiedz na pytanie wykonawcy

  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-3-16
  2. SIWZ - Wymiana darni wraz warstwą nośną i drenażem - zn. sp. ZP 340-3-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-3-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-3-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-16
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn sp ZP-340-3-16
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Odpowiedz na pytanie
  11. Zmiana treści Ogłoszenia oraz SIWZ
  12. Zał. nr 4A - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-16
  13. Informacja o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-21
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie Cenowe wg znaku sprawy: ZP-Z 340/5/2016/TS

  Ogłoszenie postępowania ZAPYTANIE CENOWE pn.

  "Wykonanie dodatkowych robót na Stadionie"

  o wartości poniżej kwoty określonej na podstwie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  (znak ZP-Z 340/5/2016/TS)

  Uzupełnienie o Zał.2 Rys.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe
  2. Zał.1-Wzór Oferty
  3. Zał.2-Projekty wykonawcze
  4. Zał.3-Zakres rzeczowy + Przedmiary x2
  5. Zał.4-Wzór Umowy
  6. Zał.2-Rys. do PW Kabina w WC
  7. Zał.2-Rys.Bufet kibiców.Koncepcja realizacji przyłączy
  8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2016-03-25
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2016-03-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/16 - utrzymanie w czystości pływalni

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

   

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
           i stanie higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start”
                 przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
     oraz Pływalni „Panorama” przy ul. M. Konopnickiej 5 
                                       w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-2/16)

  UWAGA!

  Zmiana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-2-16
  2. SIWZ - Sprzątanie pływalni Panorama i Start - zn. sp. ZP 340-2-16
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-16
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-2-16
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-2-16
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-16
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-16
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-2-16
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-2-16
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-2-16
  11. Odpowiedzi na nadesłane pytania
  12. Zmiana treści SIWZ
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-11
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-03-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zapytanie Cenowe wg znaku sprawy: ZP-Z 340/3/2016/TS

  Zapytanie cenowe pn.

  "Wykonanie dodatkowych rozdzielni elektrycznych na stadionie"

  o wartości poniżej kwoty określonej na podstwie art. 4 pkt.8   ustawy Prawo zamówień publicznych

  (Znak sprawy: ZP-Z 340/3/2016/TS)

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Zał.1-PW-Dodatk.rodzielnie elektr
  3. Zał.2-PRZEDMIAR ROBÓT
  4. Zał.3-Wzór Umowy
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2016-03-08
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2016-02-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy ZP340-1/2016 Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej

  OGŁOSZENIE

  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: 

  "Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej" 

   

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Modyfikacja nr1

  Modyfikacja nr2

  Modyfikacja nr3

  Modyfikacja nr4

  Modyfikacja nr5


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie TED 2016S 023-036337
  2. SIWZ
  3. Zał.nr1 Formularz oferty
  4. Zał.nr2 Formularz asortymentowo-cenowy
  5. Zał.nr3 Oświad.o dostarczeniu wymaganych dokumentów
  6. Zał.nr4 Oswiad.o spel.war.z art.22ust.1pzp
  7. Zał.nr5 Oswiad.o braku podstaw do wykl.z art.24ust.1pzp
  8. Zał.nr6 Wykaz dostaw
  9. Zał.nr7 Lista podmiotów należących do grupy kapitalowej
  10. Zał.nr8 Wzór umowy
  11. Zał.nr9 Projekt wadium-gwarancja ubezpieczeniowa
  12. Zał.nr10 Projekt wadium-gwarancja bankowa
  13. Zał.nr11 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego
  14. Zał.nr12 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  15. Zał.nr13 Projekt Aranżacji Wnętrz
  16. Zał.nr14 Rys.wyposażenia wnętrz stadionu
  17. Zał.nr15 Lista certyfikatów,atestów i deklaracji
  18. Zał.nr16 Zmiany w zakresie robót budowlano-instalacyjnych
  19. Zał.nr17 Wniosek o zwrot
  20. Zał.nr18 PBZ Strefy pożarowe Cz.IA.Architektura
  21. Zał.nr19 Pomieszczenia z funkcją cateringu
  22. Zał.nr20 Tabela Bar urządzenia elektryczne
  23. Zał.nr21 PW Aranżacja pomieszczeń na bufet w strefie kibiców gości
  24. Modyfikacja1
  25. Zał.nr2 wer.1 Formularz asortymentowo-cenowy
  26. Zał.nr12 OPZ Cz.9
  27. Zał.nr19 wer.1 Pomieszczenia z funkcją cateringu
  28. Zał.nr20 wer.1 Bar urządzenia elektryczne
  29. Zał.nr21 wer.1 PW Aranżacja pomieszczeń na bufet w strefie kibiców gości
  30. Modyfikacja 2
  31. Zał.nr2 wer.2 Formularz asortymentowo-cenowy
  32. Zał.nr12 OPZ Cz.10
  33. Zał.nr13 Rew.1 Projekt Aranżacji Wnętrz
  34. Zał.nr22 PW Aranż.pom.kont.antydopingow.
  35. Modyfikacja 3
  36. Zał.nr8 wer.1 Wzór umowy
  37. Zał.nr22 PW Rewizja 1
  38. Modyfikacja 4
  39. Zał.nr2 wer.3 Formularz asortymentowo-cenowy
  40. Zał.nr12 OPZ Cz.11-Zalecenia z Ekspertyzy
  41. Zał.nr12 OPZ Cz.12-Fotometr do badań parametrów wody
  42. Zał.nr12 OPZ Cz.13-Dodatkowe wyposażenie
  43. Modyfikacja5
  44. Zał.nr2 wer.4 Formularz asortymentowo-cenowy
  45. Zał.nr12 OPZ Cz.14-Gaśnice
  46. Zał.nr15 wer.1 Lista certyfikatów,atestów i deklaracji
  47. Zał.nr18 wer.1 PB39 Strefy pożarowe Cz.IA.Architektura
  48. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  49. Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru oferty
  50. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2016-09-21
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2016-02-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe na dostawę środków chemicznych

  Zapytanie cenowe o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie
  art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

  „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
  dla Pływalni „TROCLIK”, „PANORAMA”, „START”.

  (Znak sprawy: ZP-Z/1/2016/zarz13-14/NZ)


  Lista załączników
  1. Zapytanie cenowe na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
  2. Zał. nr 1 - Oferta cenowa
  3. Zał. nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  4. Zał. nr 3 - istotne postanowienia umowy
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-01-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2016-01-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-11/15 - prowadzenie zajęć nauka pływania

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

           „Prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach programu
                    „Powszechna nauka pływania klas drugich”
  na Krytej Pływalni „TROCLIK” ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej,
         Krytej Pływalni przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej
     oraz Krytej Pływalni „AQUA” ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-11/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - zajęcia nauki pływania - zn. sp. ZP 340-11-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-11-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-11-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-11-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-11-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-11-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-15
  9. Zał. nr 7 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-11-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-11-15
  11. Zał. nr 9 - tygodniowe harmonogramy nauki pływania - zn. sp. ZP 340-11-15
  12. Zał. nr 10 - wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - Zn. sp. ZP 340-11-15
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-20
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-10/15 - przewóz uczniów i ich opiekunów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Przewóz uczniów i ich opiekunów ze szkół na terenie gminy Bielska-Białej
       do Krytej Pływalni „TROCLIK” ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej,
             Krytej Pływalni przy BSOGKK ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej
       oraz Krytej Pływalni „AQUA” ul. Langiewicza 26 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-10/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-10-15
  2. SIWZ - przewóz uczniów na Kryte Pływalnie - zn. sp. ZP 340-10-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-10-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-10-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-10-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-10-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-10-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-10-15
  9. Zał. nr 7 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-10-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-10-15
  11. Zał. nr 9 - tygodniowe harmonogramy przewozów na wszystkie pywalnie - zn. sp. ZP 340-10-15
  12. Zał. nr 10 - wykaz ilości uczniów w poszczególnych klasach - Zn. sp. ZP 340-10-15
  13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-19
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-9/15 - bieżące utrzymywanie w należytej czystości obiektów BBOSIR

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości
  i stanie higieniczno - sanitarnym, Krytej Pływalni „TROCLIK”,
                         Kompleksu Sportowego „ORLIK”
               oraz Stadionu Lekkoatletycznego „SPRINT””.

  (znak sprawy: ZP 340-9/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-9-15
  2. SIWZ - Sprzątanie KP TROCLIK, KS ORLIK, SL SPRINT na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-9-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-9-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-9-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-9-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-9-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-9-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-9-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-9-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-9-15
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zn. sp. ZP 340-9-15
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-13
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-8/15 - ochrona fizyczna, monitoring

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia,
  monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu
  i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych
  przez Bielsko – Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  .”

  (znak sprawy: ZP 340-8/15)

  UWAGA
  Odpowedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-8-15
  2. SIWZ - ochrony osób i mienia, monitoring BBOSiR na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-8-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-8-15
  4. Zał. nr 2 - Formularz cenowy - zn. sp. ZP 340-8-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-8-15
  6. Zał. nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-8-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-8-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-8-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz narzędzi, wyposarzenia zakładu i urządzeń technicznych - zn. sp. ZP 340-8-15
  10. Zał. nr 8 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-8-15
  11. Zał. nr 9 - Miejsce, terminy oraz_szczegółowe wymagania dotyczące sposobu_realizacji przedmiotow
  12. Zał. nr 10 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-8-15
  13. Odpowiedzi na zapytania
  14. Zmiana treści SIWZ
  15. Ogłoszenie o wyborze oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-17
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-11-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-7/15 - obsługa ratownicza Krytrej Pływalni Troclik

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Krytej Pływalni „TROCLIK”
  przy ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej.”

  (znak sprawy: ZP 340-7/15)

  Uwaga!

  Zmiana załącznika nr 7, na załącznik nr 7a


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Krytej Pływalni TROCLIK na rok 2016 - zn. sp. ZP 340-7-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-7-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-7-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-7-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-7-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-7-15
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-7-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-7-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-7-15
  11. Zał. nr 9 – informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym osoby wskazanej w wykazie osób - zn
  12. Zał. nr 7a - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-7-15
  13. Odpowiedz na zapytanie
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-7-15
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-10-27
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-6/15 - przebudowa boiska przy OSR Victoria

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Przebudowa boiska przy OSR „Victoria” w Bielsku-Białej"

  (znak sprawy: ZP 340-6/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-6-15
  2. SIWZ - Przebudowa boiska - zn. sp. ZP 340-6-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-6-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-6-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-6-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych robót budowlanych - zn. sp. ZP 340-6-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-6-15
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-6-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP 340-6-15
  11. Zał. nr 9 - Dokumentacja projektowa budowy - zn. sp. ZP 340-6-15
  12. Zał. nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zn. sp. ZP 340-6-15
  13. Zał. nr 11 - Przedmiar robót - zn. sp. ZP 340-6-15
  14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-6-15
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 8/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                         OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 8/15/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży - zn. sp. SP 8-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 8-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 8-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 8-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 8-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 8-15-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-09-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Znak sprawy ZP340-5/2015 - Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

  "Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej"    

  Modyfikacja 1      

  Modyfikacja 2          

  Modyfikacja 3   

  Modyfikacja 4        

  Modyfikacja 5   

  Modyfikacja 6    

  Modyfikacja 7     

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

                                                    


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie UE o zamówieniu E-notices
  2. Potwierdzenie TED złożenia ogłoszenia UE
  3. SIWZ
  4. Zał.nr1 Formularz oferty
  5. Zał.nr2 Formularz asortyment.-cenowy
  6. Zał.nr3 Oświad.o dostarczeniu wymaganych dokumentów
  7. Zał.nr4 Oswiad.o spel.war.z art.22ust.1pzp
  8. Zał.nr5 Oswiad.o braku podstaw do wykl.z art.24ust.1pzp
  9. Zał.nr6 Wykaz dostaw
  10. Zał.nr7 Lista podmiotów należących do grupy kapitalowej
  11. Zał.nr8 Wzor umowy
  12. Zał.nr9 Projekt wadium-gwarancja ubezpieczeniowa
  13. Zał.nr10 Projekt wadium-gwarancja bankowa
  14. Zał.nr11 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego
  15. Zał.nr12 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  16. Zał.nr13 Projekt Aranżacji Wnętrz
  17. Zał.nr14 Rys.wyposażenia wnętrz stadionu
  18. Zał.nr15 Lista certyfikatów,atestów i deklaracji
  19. Zał.nr16 Zmiany w zakresie robót budowlano-instalacyjnych
  20. Zał.nr17 Wniosek o zwrot
  21. Ogłoszenie TED 2015-OJS175-317903-pl
  22. Modefikacja nr1
  23. Modyfikacja 2
  24. Modyfikacja 3
  25. Zał.nr18.Rys. Pomieszczenia Jacuzzi
  26. Modyfikacja4
  27. Zał.nr19. Rys. Pomieszczenia z funkcją cateringu
  28. Modyfikacja 5
  29. Załączniki do mod.5
  30. Modyfikacja 6
  31. Załączniki do mod.6
  32. Modyfikacja 7
  33. Załączniki do mod.7
  34. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Zbigniew Rafałowski dnia 2015-12-21
    opracował Zbigniew Rafałowski dnia 2015-09-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp.: ZP-N-2/2015/MS - dzierżawa terenu KS Orlik

  Zapytanie ofertowe na:

  Dzierżawę terenu o powierzchni 56m²
  pod stoisko handlowe o profilu gastronomicznym
  znajdującej się na Kompleksie Sportowym „Orlik”
  ul. Słowackiego 27B w Bielsku-Białej"

  (Znak sprawy: ZP-N-2/2015/MS)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę
  2. Zał. nr 1 - Oferta
  3. Zał. nr 2 - wzór umowy
  4. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-12
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 7/15/MP - sprzedaż aparatu fotograficznego YASHICA ZOOMTEC 90 SUPER

                        OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY APARATU FOTOGRAFICZNEGO YASHICA ZOOMTEC 90 SUPER    

                            (znak sprawy: SP 7/15/MP)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży aparatu fotograficznego - zn. sp. SP 7-15-MS
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 7-15-MS
  3. Zał. nr 2 - zdjęcie przedmiotu sprzedaży - zn. sp. SP 7-15-MS
  4. Zał. nr 3 - zdjęcie przedmiotu sprzedaży - zn. sp. SP 7-15-MS
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-07
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-08-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 6/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                         OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 6/15/NZ)


  Lista załączników
  1. Zn. sp. SP 5/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 6-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 5-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 6-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 6-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 6-15-NZ
  7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zn. sp. SP 6-15-NZ
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-07-28
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-07-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp.: ZP-N-1/2015/MP - dzierżawa terenu ścianki wspinaczkowej

  Zapytanie ofertowe na:

  Dzierżawę terenu ścianki wspinaczkowej
  o wysokości 9 metrów”

  (Znak sprawy: ZP-N-1/2015/MP)


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe - Zn. sp. ZP-N-1-2015-MP
  2. Załącznik nr 1 - oferta cenowa
  3. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-05-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-05-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-4/15 - wykonanie usługi wymiany darni na murawie Stadionu Miejskiego w B-B

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Wykonanie usługi ułożenia nowej darni
  na murawie Stadionu Miejskiego
  przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku – Białej. ”

  (znak sprawy: ZP 340-4/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-4-15
  2. SIWZ - murawa stadania - zn. sp. ZP 340-4-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-4-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-4-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-4-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-4-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-4-15
  8. Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - zn sp _ZP-340-4-15
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-3/15 - sprzątanie Pływalni Start oraz Pływalni Panorama

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej
  czystości i stanie higieniczno- sanitarnym
  Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Panorama” przy ul. M. Konopnickiej 5 
  w Bielsku-Białej”.

  (znak sprawy: ZP 340-3/15)

   

  Uwaga!

  Odpowiedz na pytanie


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ - Sprzątanie Pływalni Panorama i Start na rok 2015 - zn. sp. ZP 340-3-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-3-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-3-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-3-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-3-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-3-15
  8. Zał. nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń - zn. sp. ZP 340-3-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz pomieszczeń do sprzątania - zn. sp. ZP 340-3-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. 340-3-15
  11. Odpowiedz na pytanie
  12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-24
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn.sp. ZP 340-2/15 - przetarg na obsługę ratowniczą

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.

  „Obsługa ratownicza Pływalni „Panorama”
  przy ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
  oraz Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36
  w Bielsku-Białej

  (znak sprawy: ZP 340-2/15)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zn. sp. ZP 340-2-15
  2. SIWZ - Obsługa ratownicza Pływalni Panorama i Start na rok 2015 - zn. sp. ZP 340-2-15
  3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy - zn. sp. ZP 340-2-15
  4. Zał. nr 2 - oświadczenie w trybie art. 44 - zn. sp. ZP 340-2-15
  5. Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zn. sp. ZP 340-2-15
  6. Zał. nr 4 - wykaz wykonywanych usług - zn. sp. ZP 340-2-15
  7. Zał. nr 5 - informacja o grupie kapitałowej - zn. sp. ZP 340-2-15
  8. Zał. nr 6 - oświadczenie o osobach zdolnych do wykonywania zamówienia - zn. sp. ZP 340-2-15
  9. Zał. nr 7 - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - zn. sp. ZP 340-2-15
  10. Zał. nr 8 - istotne postanowienia umowy - zn. sp. ZP-340-2-15
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy ZP 340-2-15
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-14
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-04-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 5/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

  OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 5/15/NZ)


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedaży - zn. sp. SP 5-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 5-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 5-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 5-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 5-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 5-15-NZ
  7. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-30
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 4/15/MS - sprzedaż sieci rur podłoża lodowiska systemu Icemat oraz band

                        OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY SIECI RUR PODŁOŻA LODOWISKA SYSTEMU ICEMAT ORAZ BAND

                     (znak sprawy: SP 4/15/MS)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży sieci rur podłoża lodowiska oraz band - zn. sp. SP 4-15-MS
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 4-15-MS
  3. Zał. nr 2 - zdjęcie podłoża - zn. sp. SP 4-15-MS
  4. Zał. nr 3 - karta katalogowa sieci rur podłoża - zn. sp. SP 4-15-MS
  5. Zał. nr 4 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 4-15-MS
  6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 3/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                                    OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 3/15/NZ)

   

  UWAGA!

  Modyfikacja załącznika nr 5 - wzór umowy sprzedaży (zmianie ulega § 12 ust. 3)  


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o sprzedazy urządzeń instalacji oświetlenia - zn sp. SP 3-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 3-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis przedmiotu sprzedazy - zn. sp. SP 3-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 3-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 3-15-NZ
  6. Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 3-15-NZ
  7. Modyfikacja - Zał. nr 5 - wzór umowy sprzedaży
  8. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 2/15/MS - sprzedaż sieci rur podłoża lodowiska systemu Icemat

                                   OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY SIECI RUR PODŁOŻA LODOWISKA SYSTEMU ICEMAT

                     (znak sprawy: SP 2/15/MS)


  Lista załączników
  1. Ogloszenie o sprzedaży sieci rur podłoża lodowiska - zn. sp. SP 2-15-MS
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 2-15-MS
  3. Zał. nr 2 - zdjęcie przedmiotu sprzedaży - zn. sp. SP 2-15-MS
  4. Zał. nr 3 - karta katalogowa - zn. sp. SP 2-15-MS
  5. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-18
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zn. sp. SP 1/15/NZ - sprzedaż urządzeń instalacji oświetlenia murawy stadionu

                                   OGŁOSZENIE

                                        dotyczące

  SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ INSTALACJI OŚWIETLENIA MURAWY STADIONU

                               (znak sprawy: SP 1/15/NZ)

   

  UWAGA!!!

  Modyfikacja treści ogłoszenia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży urzadzeń instalacji oświetlenia - zn. sp. SP 1-15-NZ
  2. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - zn. sp. SP 1-15-NZ
  3. Zał. nr 2 - Opis urządzeń sprzedaży - zn. sp. SP 1-15-NZ
  4. Zał. nr 3 - Zdjęcia część 1 - zn. sp. SP 1-15-NZ
  5. Zał. nr 4 - Zdjęcia część 2 - zn. sp. SP 1-15-NZ
  6. Zał, nr 5 - wzór umowy sprzedaży - zn. sp. SP 1-15-NZ
  7. Modyfikacja ogłoszenia sprzedaży urządzeń instalacji oświetlena - zn. sp. SP 1-15-NZ
  8. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-05
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-02-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP 340-1/15 - Systemu Instalacji Słaboprądowych

  Wykonanie systemu instalacji słaboprądowych dla Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej

  UWAGA 1

  Modyfikacja nr 1 do SIWZ

  UWAGA 2

  Modyfikacja nr 2 do SIWZ

  UWAGA 3

  Zmiana ogłoszenia

  UWAGA 4

  Modyfikacja nr 3 do SIWZ

  UWAGA 5

  Modyfikacja nr 4 do SIWZ

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ rev ZR 2015.01.30
  3. Zal.1-Formularz OFERTA
  4. Zal.2-Oswiadczenie w trybie art 22 PZP
  5. Zal.3-Oswiadczenie w trybie art 24 ust 1 PZP
  6. Zal.4-Informacja w trybie art 26 ust 2d PZP
  7. Zal.5-Wykaz robot
  8. Zal.6-Wykaz osób,oświadczenie
  9. Zal.7-Projekt umowy 30.01.15
  10. Zal.8-STWIORB
  11. Zal.9-Opis Przedmiotu Zamowienia
  12. Zal.10-Część rysunkowa
  13. Zal.11-Część opisowa
  14. Zal.12-Przedmiary
  15. Zal.13-Wzor przekazania umowy o podwykonawstwo
  16. Zal.14a-Projekt wadium - gwarancja bankowa
  17. Zal.14b-Prajekt wadium - gwarancja ubezpieczeniowa
  18. Zal.15a-Projekt gwarancji nalezytego wykonania umowy - gwarancja bankowa
  19. Zal.15b-Projekt gwarancji nalezytego wykonania umowy - gwarancja ubezpieczeniowa
  20. Zal.16-Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej
  21. Zal.17-Dokumenty powiązane
  22. Modyfikacja 1
  23. Modyfikacja 2
  24. Zał. do Modyfikacji 2
  25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  26. Modyfikacja 3
  27. Zal.12.1-Przedmiary ath
  28. Modyfikacja 4
  29. Zal.12.2-Przedmiary
  30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  31. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-03-19
    opracował Agnieszka Szypuła-Cofała dnia 2015-01-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra